ವಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ವಕೀಲೆ – ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದ “ಸುಕನ್ಯಾ” ಉಡುಪಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಕೃಷಿ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಎಂದೂ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲೆಯಾಗಿದ್ದರು ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನ…

ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕೃಷಿ- ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಗಾರ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಕುಂಭಾಸಿ: ಘಮ ಘಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಸೋಲದವರು ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರದ ನೊಗವನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರೇಮ…

error: Content is protected !!