Article

ಕುಂದ ಕನ್ನಡದ ಚಂದ

ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ -ಎ.ಎಸ್.ಎನ್.ಹೆಬ್ಬಾರ್ ‘ಹೋಯ್’ ಎಂಬ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಪದನಾನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಎದುರಿಗೆ ಗೆಳೆಯ ಬೈಕಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು…

ಕುಂದಗನ್ನಡದ ಸ್ವರ್ಗಸುಖ !

ಎ.ಎಸ್.ಎನ್.ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಕುಂದಾಪುರ ಅದೊಂದು ಕುಂದಾಪ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ನಂದು. ಜನಗಳನ್ನ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ…

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಡಾ .ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ

ಸ್ಟೀವನ್ ಕುಲಾಸೊ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಡಾ. ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣರವರೆ ಸಾಕ್ಷಿ,…