ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ನಾಲ್ಕೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮಾರಾಳಿ ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಧನ

Oplus_131072

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಮಾರಾಳಿ ಮೋಹನದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!