ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಪಡ್ಡು

ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:- ಅಕ್ಕಿ 2 ಕಪ್

ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ-1/2 ಕಪ್

ಮೆಂತೆ-2tbs

ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ-2tbs

ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:- ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಮಂತೆಯನ್ನು 6ಗಂಟೆ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ರುಬ್ಬಿ,, ರುಬ್ಬುವಾಗ ನೆನಸಿದ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ,, ಬೆಳಗ್ಗೆ  ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಪಡ್ಡು ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ… ರುಚಿ ರುಚಿ ಆದ ಪಡ್ಡು ರೆಡಿ..

ಪವಿತ್ರ ರಾವ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!