Astrology

ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬುಧವಾರ 18-09-2019

ಪಂಚಾಂಗ:ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ,ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ,ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ,ಬುಧವಾರ, ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಪರಿ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ…

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ – 01 ಶ್ಲೋಕ – 03

ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಮ್। ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ॥೩॥ ಪಶ್ಯ ಎತಾಮ್ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಮ್…

ಭಗವದ್ಗೀತೆ-ಪೀಠಿಕೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಗ್ರಂಥ ಎಂದು ಹೆಸರುಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವಷ್ಟು…

ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು – ಮುನ್ನುಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವವರು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಎರಡನೆ…

error: Content is protected !!