ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ತೆರಿಗೆ ರೂ.13,000 ಕೋಟಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ 13,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 26 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೂ.10, 360 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.

ಐದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮೀಪದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಗುಜರಾತ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 27,688 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು 11,392 ಕೋಟಿ ರೂ., ತಮಿಳುನಾಡು ರೂ. 11,017 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಅಸಾಧಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!