ಉಡುಪಿ : ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ : ಡಿಸಿ

ಉಡುಪಿ- ನಾಳೆ (ಜುಲಾಯಿ 23 ರಂದು)   ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ  , ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ  ಗಳಿಗೆ  ರಜೆ  ಘೋಷಿಸ ಲಾಗಿದೆ  ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಪ್ಸಿಬಾ ರಾಣಿ ಕೋರ್ಲಪಾಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ತೀವ್ರ  ಮಳೆಯ ಕಾರಣ , ನಾಳೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ  , ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ  ಗಳಿಗೆ  ರಜೆ  ಘೋಷಿಸ ಲಾಗಿದೆ  ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಪ್ಸಿಬಾ ರಾಣಿ ಕೋರ್ಲಪಾಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!