ಪಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮರದ ಫಲಿತಾಂಶ

ಪಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಜಯಿಗಳ ವಿವರ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಹೆಜಮಾಡಿ: ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಸುವಿನಾ ಪುರ್ತಾದೋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!