ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ನಿಗೂಢ ರಕ್ತ

ಮಂಗಳೂರು_ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೋರ್ಟಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ ಕಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಸೂಮಾರು 500 ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ದೂರ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು.

ತಕ್ಷಣ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ರಕ್ತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಾಲಕ ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಪೋಲೀಸರು ಮತ್ತು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ತಜ್ಙರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!