ನಾಳೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರಿ

ಉಡುಪಿ :ನಾಳೆ ಶಾಲಾ  ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು  ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿ ಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಾಳಿತ  ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನಿಡಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲಟ್೯ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ‌. ಕೆಲವು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ ಎಂದು  ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂದಿನಂತೆ  ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು  ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಬ್ಸಿಬಾ ರಾಣಿ ಕೊರ್ಲಪಾಟಿ  ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

3 thoughts on “ನಾಳೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!