ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಾಲ್ “ಸಿಸು ಸಂಗಮೇಶ” ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ

ಉಡುಪಿ : ಉಡುಪಿಯ ಅಂಶು ಸಂಹಿತ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಾಲ್ “ಸಿಸು ಸಂಗಮೇಶ” ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ  ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ “ಸಿಸು ಸಂಗಮೇಶ” ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ರಂಗ ನಿದೇರ್ಶಕ ರವಿರಾಜ್ ಎಚ್. ಪಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ|ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಅವರ ಮಗ ಅಂಶು ಸಂಹಿತ್. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!