ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ

ಉಡುಪಿ: ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು
ಉಡುಪಿಯ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ಪಟ್ಟ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳು.


ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸ್ಪಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವಿಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರವನ್ನು “ಉಡುಪಿ ಟೈಮ್ಸ್”ಗೆ (9482041878) ವಾಟ್ಸ್‌ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!