ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!